पार्वती उच्च मा वि काभ्रेलाई बेल्जियबाट २० थान कम्प्युटर प्रदान गरिने / Benefiet in het nieuws