Besteding van geld voor noodhulp en heropbouw

Na de zware aardbeving die Nepal trof in april 2015, stortten jullie massaal geld op de rekening van HANDnepal. We hebben maar liefst 7.530 euro ingezameld voor noodhulp en heropbouw.

Hoe we het geld aan noodhulp besteedden lezen jullie hier.

Hieronder geven we graag meer toelichting over de bestemming van het andere geld.

Na de aardbeving werden alle HANDnepal-scholen bezocht, door een team uit België en/of onze partner ter plaatse. Een kort verslag daarvan lees je hier. Op basis van onze bevindingen en van de verhalen van de leerkrachtenteams die we spraken, besloten we om drie HANDnepal-scholen extra te ondersteunen. Hoe dat geld concreet besteed zal worden, staat nog niet helemaal vast. Eerst dienen ze een concreet voorstel in mét offerte. Als we akkoord gaan met het voorgestelde project, voeren we dit uit samen met onze partners ter plaatse.

Het gaat om onderstaande scholen. We kozen ervoor om deze scholen extra te steunen, omdat ze het zwaarste getroffen zijn, maar ook, en vooral, omdat we een goed partnerschap met hen hebben. Omdat de samenwerking met hen zo vlot loopt, hebben we er het volste vertrouwen in dat het geld dat we voor hen vrijmaken, voor 200% goed besteed zal worden.

Kamala Devi: deze school werd zwaar getroffen. Het grootste gebouw is volledig vernield. De lessen gaan nu door in tijdelijke klassen. Nu, ‘tijdelijk’ is relatief. Allicht gaat het om een aantal jaren, tot er voldoende geld gevonden is voor een nieuw gebouw. Met onze steun zal men allicht nieuwe banken en tafels kopen voor de leerlingen, of de bibliotheek heropbouwen en nieuwe lesboeken voor de studenten aankopen.

Chakreshwor: deze school had een oud en een nieuw gebouw. Het nieuwe gebouw is nog in aanbouw en dus nog niet in gebruik genomen. Dat gebouw heeft de aardbeving gelukkig goed doorstaan. Het andere gebouw, waar alle lessen doorgingen, is zwaar beschadigd. Daarom maakt men nu zo snel mogelijk werk van het afwerken van het nieuwe gebouw. HANDnepal zal voornamelijk instaan voor een goede voorziening van de elektriciteit. Met deze school hadden we in 2014 immers afgesproken dat ze een computerklas krijgen, maar pas nadat het nieuwe gebouw was afgewerkt, omdat het oude gebouw toen al niet voldoende goed was om computers te installeren. Door hen te helpen bij de elektriciteitsvoorziening, garanderen we mee een goede bescherming van de computerklas in de toekomst.

Shree Parbati: deze school is heel zwaar beschadigd. De meeste gebouwen, en ook 12 van de 22 computers, zijn onbruikbaar. De school gaf zelf aan liefst extra steun te krijgen voor het opnieuw installeren van de computerklas. Daarvoor zullen we op korte termijn zorgen. Daarnaast zullen we hen helpen voor het afwerken van een nieuw gebouw dat al een hele tijd in aanbouw is en gelukkig de aardbeving heeft doorstaan. We helpen hen allicht voor het aankopen van de meubels en verf.

Bhaktapur: HANDnepal is niet actief in de stad Bhaktapur. We kozen er immers voor om voor de installatie van computerklassen in de regio Kavre te blijven met onze projecten, gezien we daar op onze lokale partners kunnen rekenen, en voornamelijk ook omdat we ernaar streven om scholen op het platteland te steunen, eerder dan in de grote steden. Voor hulp na de aardbeving maken we graag een uitzondering. Deze stad is echt bijzonder zwaar getroffen door de aardbeving. De schade valt in geen enkel opzicht te vergelijken met de schade in de dorpen van de HANDnepal-scholen. Omdat we ondertussen ook in Bhaktapur een goede partner hebben, kozen we ervoor om ook een school in deze regio te steunen. Welke school dat wordt, en waarmee we hen zullen steunen, wordt momenteel onderzocht. Daarover schrijven we later meer.
Enkele algemene indrukken uit de stad Bhaktapur kunnen jullie hier lezen.