De mensen achter HAND Nepal

“HAND Nepal is een initiatief van enkele mensen in België, die Nepal op een authentieke manier konden ontdekken.” Dat schreven we al. Wie die mensen zijn, lees je hieronder.

Jef

Jef Davidse: Jarenlang was hij ‘meneer Davidse’ op een middelbare school. Nadat hij zijn carrière als leerkracht Nederlands / Engels eindelijk kon afronden mocht het echte leven beginnen: muziek spelen tegen de sterren op, lezen als ware het een lieve lust en reizen zoveel als mogelijk. Ondertussen ontdekte hij ook het sociale werk: in Oxfam bookshop en Filmhuis Klappei steekt hij wekelijks de handen uit de mouwen. En dan vindt hij ook nog tijd om verhalen voor te lezen aan allochtone kinderen met taalachterstand. Wil je Jef eens ontmoeten? Dwaal dan gewoon een dagje door Antwerpen Centrum.
Tijdens zijn reis door Nepal ontdekte hij dat lesgeven een andere dimensie  kan hebben, en besloot hij mee zijn schouders te zetten onder HAND Nepal.   

Bea

Bea Alen : Bea is opvoedingsconsulente en relatie- en gezinstherapeute.  In haar werk uit zich steeds sociale bewogenheid, interesse voor andere culturen en de wens om mensen die het moeilijk hebben of in een zwakke positie staan  vooruit te helpen. Het is dan ook niet vreemd dat zij na een reis door Nepal medestichtster werd van HAND Nepal.

Fre

Fré Van Oers Leerde Eline kennen terwijl ze samen journalistiek studeerden. Terwijl Eline intensief haar reis naar Nepal aan het voorbereiden was, besloot hij plots om aan de slag te gaan in Zuid-Afrika en vertrok uiteindelijk vijf dagen voor Eline naar Johannesburg.
Hij vond het de normaalste zaak van de wereld dat hij voor het huwelijk van Chiniya en Eline naar het dak van de wereld zou vliegen en kwam met een hart vol Nepal terug.
Met een lichte voorliefde voor computers en technologie en een neef die als afstudeerproject een linux computerklas had gebouwd in India, bood hij aan om HANDnepal mee te ondersteunen.
Fré tegenkomen kan overal, maar hij is het makkelijkst te vangen in Gent en Antwerpen en op rotswanden of barcamps.

Eline

Eline Dupon: Zodra ze daarvoor oud genoeg was, werd culturen ontdekken en mensen ontmoeten Eline’s favoriete bezigheid. Tussen het behalen van een diploma Journalistiek door, ging ze uitgebreid op ontdekkingstocht door Centraal Europa. Nadien mocht er nog een schepje bovenop, en trok ze in 2007 richting Nepal. Onder het mom van ‘Miss Eline’ gaf ze er vijf maanden Engelse les, onder andere in een publieksschooltje in Panauti. Ze leerde er niet enkel een boeiende levensstijl kennen en een nieuwe kijk op het leven. Ook de man met wie ze ondertussen trouwde kruiste in Nepal haar pad. 

Chi

Chiniya Duwal: Zodra hij van de middelbare school af was, ontdekte Chiniya de wereld (letterlijk en figuurlijk) als vrijwilliger voor SCI Nepal. Sindsdien is hij onophoudelijk betrokken bij sociale activiteiten van zowel de internationale tak van SCI Nepal als Amnesty International-Nepal. Hij volgde seminaries in zowat heel Azië en Europa, en gebruikte de kennis die hij daar opdeed voor het op poten zetten van ontwikkelingsprojecten in eigen land. Zo bouwde hij veel ervaring op op het gebied van kinder- en vrouwenrechten.
Na het behalen van zijn diploma Engelse literatuur / sociale antropologie startte hij een master in de politieke wetenschappen. Voor hij die kon afwerken bracht de liefde hem naar België. Met het oprichten van HAND Nepal kan hij voortaan op deze manier bijdragen aan de de ontwikkeling van zijn thuisland.