HANDnepal viert de Wereldwijde dag van de digitale geletterdheid

Op 2 december wordt World Computer Literacy Day gevierd, de wereldwijde dag van de digitale geletterdheid en HANDnepal viert mee.

Een streepje geschiedenis

In 2001 besloot NIIT, een Indische bedrijf dat focust op IT-onderwijs, om de World Computer Literacy Day in het leven te roepen naar aanleiding van haar twintigjarig bestaan. Dit jaar wordt World Computer Literacy Day dus voor de zeventiende keer gevierd.

Het belang van digitale geletterdheid

“Geletterdheid omvat vele facetten en is ruimer dan ‘kunnen lezen en schrijven’. Het is de competentie om met informatie om te gaan, te begrijpen en doelgericht te gebruiken.” Aldus wikipedia.

In de wereld waarin we vandaag leven is gebruik kunnen maken van ICT, of dat nu op een computer is of op een smartphone, daar een belangrijk deel van.

Geletterdheid is een noodzaak om in de samenleving van vandaag vlot te functioneren en te participeren.

Meer informatie over geletterdheid in Vlaanderen kan je vinden op www.platformgeletterdheid.be.

Het belang van digitale geletterdheid in Nepal

Of: Waarom de projecten van HANDnepal gerelateerd zijn aan digitale geletterdheid. HANDnepal heeft als missie om de Nepalese bevolking te ondersteunen in haar groeiproces om bewuste en mondige burgers te zijn in een veranderende wereld.

Ook in Nepal maakt ICT een steeds belangrijker deel uit van de samenleving, maar de digitale kloof is er gigantisch. In 2013 had slechts 1.24% van de gezinnen op het platteland toegang tot een computer met internet tegenover 12,11%  in de steden.

Daarnaast is er een groot verschil in het onderwijsniveau tussen de peperdure privéscholen en het staatsonderwijs waar computeronderwijs vaak minimaal of onbestaande is door een gebrek aan computermateriaal.

Deze kloof zet zich door in kansen op de arbeidsmarkt aangezien op een Nepalees diploma computerkennis vermeld wordt. Daarom installeerde HANDnepal in het verleden al 11 computerklassen en starten we momenteel een gemeenschapscentrum in Chyamrang Besi. (zie ook: Over HANDnepal en Computerkennis in Nepal)

Hoe viert HANDnepal World Computer Literacy Day?

Door deel te nemen aan de netwerkdag ‘Digitalisering en mijn 4de Pijlerproject’, georganiseerd door 4de Pijlersteunpunt/11.11.11, Dienst Ontwikkelingssamenwerking Stad Antwerpen en de Dienst Mondiaal Beleid Provincie Antwerpen.

Het doel van de netwerkdag is 4de pijlerorganisaties samenbrengen, laten kennismaken met het begrip ‘digitalisering’ en ervaringen laten uitwisselen. Als organisatie die inzet op computeronderwijs in Nepal willen we hier heel graag aan deelnemen.

Meer informatie over de netwerkdag lees je hier, maar misschien wil je meer weten over computerkennis in Nepal.