Selectiecriteria

In het najaar van 2014 installeert HANDnepal een aantal nieuwe computerklassen. Daar komt heel wat bij kijken. Eén van de belangrijkste aspecten is het selecteren van de scholen die een computerklas krijgen. Na een oproep in een lokale krant hebben we 32 aanvragen ontvangen. Op basis van een aantal criteria die we opstelden, maakten we een ‘shortlist’ van scholen.  Deze criteria hanteren we:

– De school moet een staatsschool zijn.
– Er studeren zoveel mogelijk leerlingen boven de 12 jaar op de school. Zo bereiken we met 1 klas zoveel mogelijk jongeren.
– De school moet afgelegen zijn. De studenten hebben in de omgeving nog geen toegang tot computers en internet.
– De school moet bereikbaar zijn voor het computerbedrijf waar HANDnepal momenteel mee samenwerkt, om technische ondersteuning te kunnen garanderen.
– De school moet beschikken over voldoende infrastructuur om een computerklas te kunnen installeren (een droog lokaal, elektriciteit, … )